Skip to main content

Kreativ brochure FFID

First Friend in Denmark organiseres online og fysiske kurser til virksomheder der har det svært med at beholde deres internationale medarbejdere. For at understøtte kurserne ville FFID gerne udvikler en kreativt brochure for at fremvise indholdet af kurset på en professional måde.

Kunde:
First Friend in Denmark 

Målgruppe:
Internationale virksomheder.

Mine bidrag til projektet:

  • Billedbehandling
  • Layout research
  • Artikel research
  • Ombrydning Word dokumenter i InDesign

Opstart af dokument

Dokumentet er oprettet som en A4 dokument med Facing pages. Dokumentet har 3 mm bleed, da der findes sider der går til kant.

Derudover er dokumentet oprettet med forskellige margins. Indersiden er større, for at der er luft, når den skal trykkes. Bunden er større for at skabe luft til Pagina.

Kolonner har altid en 5mm gutter, fordi mange siderne bliver teksttunge og det skaber luft og gør siderne overskullige.

Baselinegrid

En af de vigtigste ting inden man starter arbejdet er at lave et baselinegrid. Min brødtekst holder Baselinegrid, som får en skydning på 15 pt, ligesom min brødtekst. Derefter er bundmargin tilpasset i forhold til grundlinjen.Under Preferences, Grids, tilpassede jeg BaselineGrid til brødtekstens skydning (15 pt.) Baseline Grid er slået til så teksten holder register. 

Paragraph Styles

Jeg har brugt Paragraph Styles gennem hele brochuren. De ligger opdelt i mapper for at skabe en god struktur. Og for at bevare overblikket da der findes forskellige stiler gennem siderne.

Under Paragraph style; mellemrubrik, har jeg tilføjet 2pt under Baselineshift for at løfte mellemrubrikkerne.

Master Pages

Jeg har brugt masterpage til baggrundsfarve, en off-white farve for siderne som er tung på tekst. For og bagside har ingen masterpage.

Jeg har brugt indsæt specialtegn-mærker-aktuelt sidenummer for at vise sidetallet igennem min brochure.

Fontvalg og garniture

Open Sans er en moderne Sans Serif font med en stor font-familie. Der findes 10 vægter at vælger i mellem, og det var derfor det perfekte font at vælger for min online og trykte behov.

Open Sans er en læseligt font til online og trykte medier. Så det var den perfekte vælg til FFID visuelle identitet. Det er en gratis Google Font, så kunden behøves heller ikke at bekømre sig om at købe sig en dyr font.

Den gode linieafstand

En gammel tommelfingerregel siger ved specifikation af linjeafstand: 2 pkt. mere end skriftens størrelse. Men reglen bør være, at jo større spaltebredde, man vælger, desto større skal linjeafstanden være.

Da jeg har en kreativ brochure, med oftest større spaltebredde, varierer min linieafstand. Men jeg forsøgte altid at følger den 130% reglen.

Og til online brug af fonten har vi forsøgt at
følger 150% reglen.


Produktionsforståelse

Brug af preflight

Når man arbejder med større projekter er det oplagt at arbejde med Preflight profiler. Funktionen bruges til at fange fejlkilder, der kan snige sig ind i dokumementet i arbejdsprocessen uden man bemærker det. Derfor oprettede jeg en ny Preflight profil inden dokumentet blev sendt til tryk. Fejlene kan være af forskellig karakter og der kan ses nogle eksempler som jeg stødte på nedenfor.

Preflight finder manglende links

I arbejdet med InDesign er alle billeder, filer eller hjemmesider linket fra en anden placering. Det vil sige at hvis jeg f.eks. flytter et billede fra placeringen, der er oplyst i dokumentet, forsvinder billedet fra InDesign dokumentet. I et magasin er illustrationerne essentielle – derfor var en af Preflights vigtigste funktioner, i forhold til dette projekt, at lokalisere manglende links. Dette er selvfølgelig for at sikre at man ikke sender et projekt til tryk med manglende illustrationer.

Preflight er ikke farveblind

Når der arbejdes med et TRYKT produkt kan der være krav til farveprofiler. I dette tilfælde var der ingen krav til farveprofilen – men når du skal have noget trykt, så skal alle farver konverteres fra RGB til CMYK. Her bruges Preflight til at lokalisere farver der ikke stemmer overens med CMYK.

Preflight sikrer billedkvaliteten

Som nævnt ovenfor, er reglen for trykte produkter, at billedkvaliteten ikke må være under 300 ppi.  Ved prøveprint af magsinet var 250 ppi tilfredsstillende og bedre kvalitet end en avis der trykkes med en billedkvalitet på 150 ppi. Med fokus på Effective PPI brugte jeg Preflight til at sætte minimumskvaliteten til 250 ppi. 

Export af PDF – Marks & Bleeds

Når projektet er kontrolleret og er klart til tryk skal det  eksporteres til en TRYKKLAR PDF-fil. Ved selve eksporteringen var det i forhold til Fynslund Magasinet vigtigt at Crop Marks var tjekket af og at Bleed Settings var slået til. Dette var for at sikre at beskæringen af magasinet blev korrekt udført på trykkeriet.

Export af PDF – Output

Under eksporteringen skal der under output vælges standard farveprofilen til tryk på bestrøget papir (FOGRA39). Derudover sikres det at trykkeriet kan bruge de profiler der er på dokumentet.

Hvad har jeg lært?

Jeg greb muligheden for at arbejde på dette projekt, og bygge videre på min erfaring med InDesign og styrke mit kendskab til typografi og ombrydning. Under opbygningen af magasinet modtog jeg løbende feedback fra kunden, men jeg oplevede dog at jeg selv skulle være opsøgende meget af tiden for at få mere indhold og feedback. Dette satte rammen for et udfordrende men også meget interessant samarbejde, hvor der blev sat krav til at jeg selv tilrettelagde min tid og selv satte deadlines for opgaverne løbende.  Det grundlæggende i projektet har været at skabe et magasin med et tilfredsstillende indhold som æstestisk har samme udtryk og form som hjemmesiden.

Projektet var en oplagt mulighed for at arbejde i InDesign og Photoshop, men især InDesign. Erfaringen fra sådan et projekt er uvurderlig og jeg ser frem til flere interessante projekter i fremtiden.