Skip to main content

300 ppi

Trykte magasiner kræver et højt antal pixels pr inch. Så for at sikre at man har knivskarpe billeder skal billedernes ppi ligge på 300. Dog er det man ser på den Effective PPI, som ofte bliver højere når billeder nedskalleres, fremfor Actual PPI, der forbliver den samme.

Uncialer

Hvad er det for ét stort bogstav der starter sætningen? Det kaldes et uncial og bruges ofte i skønlitterære bøger og magasiner som makering af at et nyt kapitel starter. Uncialet er det første bogstav og oftest større end brødteksten.

Valg af font

Jeg har brugt flere forskellige fonts. Dog har jeg som udgangspunkt holdt mig til den samme font til overskrifter og underskrifter for at skabe sammenhæng. Jeg har gennem magasinet leget med Sans Serif fonts, Serif fonts, Display fonts og håndskrevne fonts.

Baseline grid

Min brødtekst holder Baselinegrid og har en skydning på 13 pt ligesom min brødtekst. Bundmarginen er tilpasset i forhold til grundlinjen.

Vinter magasinet 2022

Vi fik til opgave at lave vinterudgaven af Fynslund Magasinet 2022. Magasinet udkommer 4 gange om året i hver sæson. Det er en god udfordring til elever hos Image Consult og man får muligheden for at dygtiggøre sig i InDesign. Der skal f.eks. arbejdes med  opsætning af tekster, typografi og layout.

Kunde:
Fynslund magasine 

Målgruppe:
Folk som bor i og omkring Fynslund

Mine bidrag til projektet:

  • Billedbehandling
  • Layout research
  • Artikel research
  • Ombrydning Word dokumenter i InDesign

Opstart af dokument

Dokumentet er oprettet som en A4 dokument med Facing pages. Dokumentet har 3 mm bleed, da der findes sider der går til kant.

Derudover er dokumentet oprettet med forskellige margins. Indersiden er større, for at der er luft, når den skal trykkes. Bunden er større for at skabe luft til Pagina.

Kolonner har altid en 5mm gutter, fordi mange siderne bliver teksttunge og det skaber luft og gør siderne overskullige.

Baselinegrid

En af de vigtigste ting inden man starter arbejdet er at lave et baselinegrid. Min brødtekst holder Baselinegrid, som får en skydning på 13 pt, ligesom min brødtekst. Derefter er bundmargin tilpasset i forhold til grundlinjen.

Oprettelse af styles

Jeg har lavet flere forskellige Paragraph styles og Character styles for en optimering af min arbejdsproces og for at gøre fremtidigt arbejde nemmere.

Udregning af mellemrubrikker

Jeg har lavet en mellemrubriks beregning på forskellige linjer.

Brødtekst 10/13
Mellemrubrik 10/13

1 linje : (13×2) – 13 = 13 
Afstand = 11pt/2pt

2 linjer : (13×3) – 26 = 13
Afstand = 11pt/2pt

Der er ikke taget stilling til en stor mellemrubrik, da vi løste det med bold teksten og store bogstaver, for at understrege at det er en mellemrubrik. 

Undgå floder

Jeg sørgede for at sprogindstillingerne var indstillet til det korrekte sprog, som her skulle være dansk. Det var også her jeg valgte hyphenation og justification for at sikre den korrekte orddeling og en god rytme uden at gå på kompromis med læsbarheden på linjerne.

Redigering af tabeller

Der var et Excel dokument som skulle sættes i magasinet. Jeg kopierede først tabellen ind i InDesign dokumentet, hvorefter jeg redigerede teksten med de allerede oprettede paragraph styles. For at tabellen fik et mere moderne look og gøre den mere overskuelig ændrede jeg hvilke linjer der blev outlinet.

Find & Replace

Jeg modtog en tekst fra kunden som havde forudindstillet fejl som opstod gentagende gange. For spare tid og sikre et godt workflow brugte jeg find & replace til at lokalisere fejlene og erstatte dem med rettelsen.


Produktionsforståelse

Brug af preflight

Når man arbejder med større projekter er det oplagt at arbejde med Preflight profiler. Funktionen bruges til at fange fejlkilder, der kan snige sig ind i dokumementet i arbejdsprocessen uden man bemærker det. Derfor oprettede jeg en ny Preflight profil inden dokumentet blev sendt til tryk. Fejlene kan være af forskellig karakter og der kan ses nogle eksempler som jeg stødte på nedenfor.

Preflight finder manglende links

I arbejdet med InDesign er alle billeder, filer eller hjemmesider linket fra en anden placering. Det vil sige at hvis jeg f.eks. flytter et billede fra placeringen, der er oplyst i dokumentet, forsvinder billedet fra InDesign dokumentet. I et magasin er illustrationerne essentielle – derfor var en af Preflights vigtigste funktioner, i forhold til dette projekt, at lokalisere manglende links. Dette er selvfølgelig for at sikre at man ikke sender et projekt til tryk med manglende illustrationer.

Preflight er ikke farveblind

Når der arbejdes med et TRYKT produkt kan der være krav til farveprofiler. I dette tilfælde var der ingen krav til farveprofilen – men når du skal have noget trykt, så skal alle farver konverteres fra RGB til CMYK. Her bruges Preflight til at lokalisere farver der ikke stemmer overens med CMYK.

Preflight sikrer billedkvaliteten

Som nævnt ovenfor, er reglen for trykte produkter, at billedkvaliteten ikke må være under 300 ppi. Det modtagne billedemateriale jeg modtog fra Fynslund under udarbejdelsen var ofte af lav kvalitet (72 ppi) hvilket gjorde det svært at imødekomme de 300 ppi. Ved prøveprint af magsinet var 250 ppi tilfredsstillende og bedre kvalitet end en avis der trykkes med en billedkvalitet på 150 ppi. Med fokus på Effective PPI brugte jeg Preflight til at sætte minimumskvaliteten til 250 ppi. 

Export af PDF – Marks & Bleeds

Når projektet er kontrolleret og er klart til tryk skal det  eksporteres til en TRYKKLAR PDF-fil. Ved selve eksporteringen var det i forhold til Fynslund Magasinet vigtigt at Crop Marks var tjekket af og at Bleed Settings var slået til. Dette var for at sikre at beskæringen af magasinet blev korrekt udført på trykkeriet.

Export af PDF – Output

Under eksporteringen skal der under output vælges standard farveprofilen til tryk på bestrøget papir (FOGRA39). Derudover sikres det at trykkeriet kan bruge de profiler der er på dokumentet.

Fynslund Magasin

Hvad har jeg lært?

Jeg greb muligheden for at arbejde på dette projekt, og bygge videre på min erfaring med InDesign og styrke mit kendskab til typografi og ombrydning. Fordi magasinet er et gratis magasin var kunden meget fleksibel og nem at arbejde med. Det at produktet vi skulle opbygge, er et gratis produkt, betød også at kvaliteten af indholdet ikke altid var alarmerende høj, hvilket udfordrede mig kreativt – på en god måde. Under opbygningen af magasinet modtog vi løbende feedback fra kunden, men jeg oplevede dog at jeg selv skulle være opsøgende meget af tiden for at få mere indhold og feedback. Dette satte rammen for et udfordrende men også meget interessant samarbejde, hvor der blev sat krav til at jeg selv tilrettelagde min tid og selv satte deadlines for opgaverne løbende – det var også en ny oplevelse at være 2 elever på dette projekt uden en projektleder som agerede tovholder. Det grundlæggende i projektet har været at skabe et magasin med et tilfredsstillende indhold som æstestisk har samme udtryk og form som de tidligere magasiner.

Projektet var en oplagt mulighed for at arbejde i InDesign og Photoshop, men især InDesign. Erfaringen fra sådan et projekt er uvurderlig og jeg ser frem til flere interessante projekter i fremtiden.